Zespół

Izabela Turczyńska-Buszan<br /><font size="3" color="#999"><i>Radca Prawny</i></font>

Izabela Turczyńska-Buszan
Radca Prawny

buszan@BASkancelaria.pl
tel. 604 540 528


 • Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji kierunku Prawo i Wydziału Nauk Społecznych kierunku Politologia, a także Chicago Kent College of Law.
 • Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami.(nr licencji 9258).
 • Od 2007 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych pod numerem Gd/2138.
 • Specjalizuje się w prawie nieruchomości, przeprowadza procesy due dilligence, inwestycyjne, a także związane z prawną obsługą transakcji na rynku nieruchomości, zajmuje się prawem korporacyjnym w zakresie transakcji fuzji i przejęć, w kręgu jej zainteresowań pozostają inwestycje typu private equity/venture capital małych i średnich przedsiębiorców, reprezentuje i doradza w sporach pracowniczych.
 • Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa pracy i gospodarki nieruchomościami w prywatnych trójmiejskich szkołach wyższych.
 • Biegle włada językiem angielskim.
Anna Augustyniak<br /><font size="3" color="#999"><i>Adwokat</i></font>

Anna Augustyniak
Adwokat

augustyniak@BASkancelaria.pl
tel. 607 807 988


 • Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Od 2006 r. związana z palestrą, wpisana na listę adwokatów Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, numer wpisu 1767.
 • Koncentruje się na prawnej ochronie szeroko pojętych dóbr niematerialnych, w tym ochronie praw twórców i artystów, z naciskiem na obsługę rynku sztuki i mody, ochrony dobrego imienia oraz know – how. Swoje zainteresowania koncentruje również na prawie mediów. Doradza w zakresie dotyczącym zabezpieczania i naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Współautor publikacji obejmujących opisane wyżej dziedziny prawa, m.in. komentarza do prawa prasowego oraz publikacji określającej relacje prawa prasowego i ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 • Włada biegle językiem angielskim.

 

Małgorzata Suchecka<br /><font size="3" color="#999"><i>Radca Prawny</i></font>

Małgorzata Suchecka
Radca Prawny

suchecka@BASkancelaria.pl
tel. 606 350 573


 • Absolwentka Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Gdyni, kierunek Prawo, Università degli Studi di Firenze, Giurisprudenza, a także podyplomowych studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Od 2007 r. związana z kancelariami prawniczymi, a od 2009 r. członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, wpisana na listę radców prawnych pod numerem Gd/2577.
 • W swojej działalności zawodowej koncentruje się na kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów tworzenia spółek i zagadnień grup kapitałowych, w tym również na gruncie prawa podatkowego. Zajmuje się również obsługą klientów zagranicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji handlowych, również w języku angielskim. Ponadto, prowadzi bieżącą asystę dla kadry menedżerskiej.
 • Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem włoskim i rosyjskim w stopniu średniozaawansowanym.

 

Agnieszka Wesołowska<br /><font size="3" color="#999"><i>Doradca Podatkowy</i></font>

Agnieszka Wesołowska
Doradca Podatkowy

wesolowska@BASkancelaria.pl
tel. 504 041 481


 • Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawo, doradcą podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (nr wpisu 11388).
 • Swoje zainteresowania koncentruje wokół zagadnień z zakresu podatku VAT, podatku akcyzowego oraz międzynarodowego prawa podatkowego, prowadziła precedensowe sprawy dotyczące wdrażania podatku akcyzowego na obrót gazem w Polsce, system self-billingu. Zajmuje się problematyką zwolnień podatkowych w podatku VAT dla usług finansowych, tak w aspekcie prawa krajowego, jak również wspólnotowego, posiada bardzo duże doświadczenie w dziedzinie public speaking.
 • Autorka licznych komentarzy i ponad 100 glos z zakresu podatku VAT do wyroków Trybunału Sprawiedliwości. Współautorka Komentarza do prawa akcyzowego, obejmującego problematykę związaną z opodatkowaniem akcyzą rynku gazowego.
 • Biegle włada językiem angielskim oraz bardzo dobrze językiem francuskim.

 

Strona 1 z 2: 1 2