• Buszan Augustyniak Suchecka

    Adwokat Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Są prawnicy którzy przekazują porady, czy informacje w sposób niezrozumiały, który nie daje możliwości wykorzystania ich potem w praktyce. Są tacy, którzy używają niezrozumiałych pojęć i nielogicznych konstrukcji. Są też tacy, który niedostatecznie angażują się w rozwiązywanie spraw swoich Klientów.

Naszym zdaniem rola prawnika na przełomie ostatnich lat zmieniła się diametralnie - nie ma on już monopolu na wiedzę. Dobry prawnik jest partnerem dla Klienta, kimś kto rozumie i czuje jego biznes oraz w sposób zrozumiały i przejrzysty opisuje zagadnienia prawne.

Wiemy jak znajdować najlepsze rozwiązania i jak w maksymalnie czytelny, jasny i przystępny sposób przekazywać je naszym Klientom. Jesteśmy profesjonalistami. Angażujemy się w sprawy naszych Klientów.

Zespół

Izabela Turczyńska-Buszan<br /><font size="3" color="#999"><i>Radca Prawny</i></font>
Izabela Turczyńska-Buszan
Radca Prawny
Anna Augustyniak<br /><font size="3" color="#999"><i>Adwokat</i></font>
Anna Augustyniak
Adwokat
Małgorzata Suchecka<br /><font size="3" color="#999"><i>Radca Prawny</i></font>
Małgorzata Suchecka
Radca Prawny
Agnieszka Wesołowska<br /><font size="3" color="#999"><i>Doradca Podatkowy</i></font>
Agnieszka Wesołowska
Doradca Podatkowy

Najnowsze wpisy

Czy możliwe jest ograniczenie możliwości działania prokurenta poprzez nakazanie mu działania łącznie z członkiem zarządu?
  • 2015/02/20

W uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 34/14), Sąd ten orzekł, iż „niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem,…

Zmiana zasad jednego okienka – czy uzyskanie NIP i REGON będzie szybsze?
  • 2015/01/30

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy mające na celu usprawnienie funkcjonowania tzw. jednego okienka przy rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czy zmienione przepisy rzeczywiście ograniczą ilość PKD do realnie wykonywanej przez przedsiębiorców działalności?
  • 2015/01/30

Z dniem 1 grudnia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.), która w założeniu miała m.in. doprowadzić do urealnienia deklarowanych…