• Buszan | Augustyniak | Suchecka

    Adwokat Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Są prawnicy którzy przekazują porady, czy informacje w sposób niezrozumiały, który nie daje możliwości wykorzystania ich potem w praktyce. Są tacy, którzy używają niezrozumiałych pojęć i nielogicznych konstrukcji. Są też tacy, który niedostatecznie angażują się w rozwiązywanie spraw swoich Klientów.

Naszym zdaniem rola prawnika na przełomie ostatnich lat zmieniła się diametralnie - nie ma on już monopolu na wiedzę. Dobry prawnik jest partnerem dla Klienta, kimś kto rozumie i czuje jego biznes oraz w sposób zrozumiały i przejrzysty opisuje zagadnienia prawne.

Wiemy jak znajdować najlepsze rozwiązania i jak w maksymalnie czytelny, jasny i przystępny sposób przekazywać je naszym Klientom. Jesteśmy profesjonalistami. Angażujemy się w sprawy naszych Klientów.

Zespół

Izabela Turczyńska-Buszan<br /><font size="3" color="#999"><i>Radca Prawny</i></font>
Izabela Turczyńska-Buszan
Radca Prawny
Anna Augustyniak<br /><font size="3" color="#999"><i>Adwokat</i></font>
Anna Augustyniak
Adwokat
Małgorzata Suchecka<br /><font size="3" color="#999"><i>Radca Prawny</i></font>
Małgorzata Suchecka
Radca Prawny
Agnieszka Wesołowska<br /><font size="3" color="#999"><i>Doradca Podatkowy</i></font>
Agnieszka Wesołowska
Doradca Podatkowy

Najnowsze wpisy

Czy wspólnicy (komplemantariusze) zarządzający faktycznie spółkami komandytowymi zaliczają się do kręgu podmiotów podlegających odpowiedzialności karnej na podstawie art. 586 k.s.h.?
  • 2016/12/06

Celem przepisu art.586 k.s.h. jest wzmocnienie odpowiedzialności wynikającej z art. 299 k.s.h. Przepis ten służy ochronie szeroko rozumianego bezpieczeństwa obrotu, chroniąc interesy majątkowe wspólników spółki, jej wierzycieli, jak również innych osób trzecich, gdyż zgłoszenie we właściwym terminie wniosku o upadłość ma także zapobiegać wchodzeniu…

Zmiany przepisów dotyczących zwrotu różnicy podatku VAT
  • 2016/11/16

Rząd planuje zmiany do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów, jedna z poważniejszych modyfikacji dotyczy art. 87 wspomnianej ustawy, który reguluje kwestię zwrotu różnicy podatku VAT. Zgodnie z deklaracjami Rządu, proponowane zmiany mają na celu walkę z przestępcami…

FORMA DOKUMENTOWA JAKO NOWA FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH (ZMIANA KPC)
  • 2016/09/15

Od dnia 08 września 2016 roku uczestnicy obrotu prawnego mogą korzystać z nowej formy czynności prawnej – formy dokumentowej. Przepisy regulujące tę czynność zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy…

Zmiana stawek zastępstwa procesowego
  • 2016/01/19

Od początku tego roku w życie weszły cztery rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku, które zmieniają dotychczasowe stawki zastępstwa procesowego dla adwokatów i radców prawnych. Stawki te nie były zmieniane od niemal 12 lat, co skłania do…

Nowy rok – nowe reguły ubezpieczenia społecznego Zleceniobiorców
  • 2015/11/13

Początek roku powszechnie postrzegany jest jako symbol nadchodzących zmian. Nie inaczej jest ze zbliżającym się rokiem 2016, który z pewnością przyniesie zmiany w wielu sferach naszego życia. Jedna z nich jest nowa regulacja prawna w zakresie składek na ubezpieczenie emerytalne…

Uwaga na „faktury” wprowadzające w błąd podczas procesu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego
  • 2015/11/09

Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego(WTZ) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, w skrócie UHRW (ang. Office for Harmonization in the Internal Market, w skrócie OHIM) jest bardzo korzystna dla firm, które prowadzą działalność, w więcej niż jednym państwie Unii Europejskiej, albowiem zapewnia…