• Buszan | Augustyniak | Suchecka

    Adwokat Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Są prawnicy którzy przekazują porady, czy informacje w sposób niezrozumiały, który nie daje możliwości wykorzystania ich potem w praktyce. Są tacy, którzy używają niezrozumiałych pojęć i nielogicznych konstrukcji. Są też tacy, który niedostatecznie angażują się w rozwiązywanie spraw swoich Klientów.

Naszym zdaniem rola prawnika na przełomie ostatnich lat zmieniła się diametralnie - nie ma on już monopolu na wiedzę. Dobry prawnik jest partnerem dla Klienta, kimś kto rozumie i czuje jego biznes oraz w sposób zrozumiały i przejrzysty opisuje zagadnienia prawne.

Wiemy jak znajdować najlepsze rozwiązania i jak w maksymalnie czytelny, jasny i przystępny sposób przekazywać je naszym Klientom. Jesteśmy profesjonalistami. Angażujemy się w sprawy naszych Klientów.

Zespół

Izabela Turczyńska-Buszan<br /><font size="3" color="#999"><i>Radca Prawny</i></font>
Izabela Turczyńska-Buszan
Radca Prawny
Anna Augustyniak<br /><font size="3" color="#999"><i>Adwokat</i></font>
Anna Augustyniak
Adwokat
Małgorzata Suchecka<br /><font size="3" color="#999"><i>Radca Prawny</i></font>
Małgorzata Suchecka
Radca Prawny
Agnieszka Wesołowska<br /><font size="3" color="#999"><i>Doradca Podatkowy</i></font>
Agnieszka Wesołowska
Doradca Podatkowy

Najnowsze wpisy

FORMA DOKUMENTOWA JAKO NOWA FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH (ZMIANA KPC)
  • 2016/09/15

Od dnia 08 września 2016 roku uczestnicy obrotu prawnego mogą korzystać z nowej formy czynności prawnej – formy dokumentowej. Przepisy regulujące tę czynność zostały wprowadzone do Kodeksu cywilnego na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy…

Zmiana stawek zastępstwa procesowego
  • 2016/01/19

Od początku tego roku w życie weszły cztery rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku, które zmieniają dotychczasowe stawki zastępstwa procesowego dla adwokatów i radców prawnych. Stawki te nie były zmieniane od niemal 12 lat, co skłania do…

Nowy rok – nowe reguły ubezpieczenia społecznego Zleceniobiorców
  • 2015/11/13

Początek roku powszechnie postrzegany jest jako symbol nadchodzących zmian. Nie inaczej jest ze zbliżającym się rokiem 2016, który z pewnością przyniesie zmiany w wielu sferach naszego życia. Jedna z nich jest nowa regulacja prawna w zakresie składek na ubezpieczenie emerytalne…

Uwaga na „faktury” wprowadzające w błąd podczas procesu rejestracji wspólnotowego znaku towarowego
  • 2015/11/09

Rejestracja wspólnotowego znaku towarowego(WTZ) w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, w skrócie UHRW (ang. Office for Harmonization in the Internal Market, w skrócie OHIM) jest bardzo korzystna dla firm, które prowadzą działalność, w więcej niż jednym państwie Unii Europejskiej, albowiem zapewnia…

Dochodzenie roszczeń w ramach afery spalinowej
  • 2015/11/06

Afera spalinowa wybuchła 18 września 2015 r., kiedy EPA – amerykańska Agencja Ochrony Środowiska – ujawniła, że niemiecki koncern Volkswagen w silnikach wysokoprężnych instalował oprogramowanie, które fałszowało wyniki testów czystości spalin. Informacja ta wpływa na sytuację około 11 milionów właścicieli…

Postępowanie sądowo administracyjne w obliczu istotnych zmian
  • 2015/10/07

Powszechnie przyjmuje się, że przewlekłość postępowań jest jednym z największych mankamentów współczesnego sądownictwa. Zarzut ten podnoszony jest również w stosunku do sądów administracyjnych. Poprawa sytuacji w tym zakresie jest głównym celem ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie…